//Hoạt động ngư dân
  • “Sói biển” trở lại ngư trường Hoàng Sa

    “Sói biển” trở lại ngư trường Hoàng Sa

    Được viết: 14 Tháng 7 2013   “Sói biển” Mai Phụng Lưu (ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được vay 300 triệu đồng để đóng mới tàu cá, tiếp tục ra khơi khai thác ở vùng biển Hoàng Sa.  
  • Những bức ảnh ở Hoàng Sa của Sói Biển

    Những bức ảnh ở Hoàng Sa của Sói Biển

    Được viết: 14 Tháng 7 2013 Nhắc đến Mai Phụng Lưu, người ngư dân kiên cường của đảo Lý Sơn là người ta phải hình dung đến hình ảnh của một sói biển dũng mãnh, kiên cường.