/Khách hàng
  • Ý kiến khách hàng về Sói Biển

    Được viết: 26 Tháng 5 2014 Đối với những thành viên của Sói Biển chính những đóng góp ý kiến của khách hàng là những gì quý giá nhất. Chính những ý kiến đóng góp giúp Sói Biển nhìn lại mình đã và đang làm được gì cho khách hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn.
  • Câu hỏi thường gặp về Sói Biển

    Được viết: 27 Tháng 5 2014 Cửa hàng hải sản và thực phẩm sạch Sói Biển do anh Mai Phụng Lưu và bạn bè thành lập với mục đích cung cấp nguồn hải sản sạch từ chính gia đình anh và ngư dân đảo Lý Sơn giúp bà con ngư dân tiêu thụ hải sản, yên tâm bám biển góp phần bản vệ chủ quyển biển đảo.